Η πρόκληση του Θωμά

Η εξουσία ως πνευματικό πρόβλημα

Η αμφιβολία ως προϋπόθεση της πίστης

Προσκλητήριο αντίστασης στην πνευματική αγκύλωση της Εκκλησίας

Η αγάπη ως βάση της τελικής κρίσεως

Η επιστροφή στην οικία του αγαθού Πατέρα

Η μεγάλη ανατροπή

Αν ο Χριστός ήταν Φαρισαίος

Η χριστιανική ζωή ως διακινδύνευση

Η υπέρβαση της κοινωνικής αξιοπρέπειας

Λαρίσης: Το Ευαγγέλιο δεν είναι απλώς για να διαβάζουμε ένα ωραίο αφήγημα και να ακούμε μια ιστοριούλα

Ο Χριστός και οι περιθωριοποιημένοι άνθρωποι

Ο Χριστός στην Αίγυπτο

Η Γέννηση του Χριστού αφετηρία νέας ζωής για την ανθρωπότητα

Τα όρια της αγάπης προς τον πλησίον

Θρησκευτική και αληθινή σχέση με τον Θεό

Η προώθηση του σχεδίου του Θεού

Ο κίνδυνος του αποπροσανατολισμού

Προϋποθέσεις απαλλαγής του κόσμου από το κακό

Προς διαμόρφωση μιας αληθινής σχέσης με τον Θεό

Οι απαιτήσεις του Χριστού από τους μαθητές του

Θεολογία και εμπειρία

Ένα ενοχλητικό ερώτημα