«Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός»

Η «καινή κτίσις»

«Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω»

«Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών»

Η ταπείνωση του Ιησού Χριστού και της Παναγίας Μητέρας του

Οι Απόστολοι πρότυπα αγωνιστών για τους χριστιανούς

Οι χριστιανοί ως Ναός του Θεού

Ενότητα και διαιρέσεις μέσα στην Εκκλησία

Οι ανωφελείς λόγοι και τα ωφέλιμα έργα

Η σωτηρία προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους

Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος

Ο εσωτερικός κριτής του ανθρώπου

Η αλυσίδα των ηρώων της πίστης

Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος

Η Ταβιθά, πλήρης έργων αγαθών και ελεημοσυνών

Το μήνυμα της Αναστάσεως