Η ελευθερία από τη δύναμη του κακού

Οι ανωφελείς λόγοι και τα ωφέλιμα έργα

Η διαλεκτική της χριστιανικής ζωής και η αξία του χρόνου

Ο εσωτερικός κριτής του ανθρώπου

Η αλυσίδα των ηρώων της πίστης

Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος

Η μαγεία, η μαντική και η ελευθερία του χριστιανού

Η οικουμενικότητα του Χριστιανικού μηνύματος

Οι επτά διάκονοι στα συσσίτια της πρώτης Εκκλησίας

Το μήνυμα της Αναστάσεως

Μάρτυρες και κήρυκες της Αναστάσεως ως τα πέρατα της γης

Η άγκυρα της ελπίδας

Η θυσία του «Μεγάλου Αρχιερέα» Ιησού Χριστού

Η αδιάσπαστη αλυσίδα των ηρώων της πίστης

Η αληθινή νηστεία

Η αγάπη ως βάση της τελικής κρίσεως

Η επιστροφή στην οικία του αγαθού Πατέρα

Η μεγάλη ανατροπή

Η πάλη εναντίον των συμβιβασμών

Η διαλεκτική της χριστιανικής ζωής και η αξία του χρόνου