Το γκρέμισμα των διαχωριστικών τειχών ανάμεσα σ’ εμάς και τους «άλλους»

Το δώρο της ζωής

Η δόξα και τιμή του ανθρώπου

«Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει»

Η Ελληνική παιδεία και ορολογία στην υπηρεσία του Ευαγγελικού κηρύγματος του Απ. Παύλου

Λουκάς, «ο ιατρός ο αγαπητός»

Οι ανωφελείς λόγοι και τα ωφέλιμα έργα

Η πάλη εναντίον των συμβιβασμών

Η διαλεκτική της χριστιανικής ζωής και η αξία του χρόνου

«Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός»

Η «καινή κτίσις»

«Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω»

«Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών»

Η ταπείνωση του Ιησού Χριστού και της Παναγίας Μητέρας του

Οι Απόστολοι πρότυπα αγωνιστών για τους χριστιανούς

Οι χριστιανοί ως Ναός του Θεού

Ενότητα και διαιρέσεις μέσα στην Εκκλησία

Οι ανωφελείς λόγοι και τα ωφέλιμα έργα

Η σωτηρία προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους

Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος

Ο εσωτερικός κριτής του ανθρώπου

Η αλυσίδα των ηρώων της πίστης

Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος