Συνεντεύξεις

Ιλίου: Αξιοι της μοίρας μας αν απεμπολήσουμε την ταυτότητά μας

ORTHODOXIA.INFO | Σπύρος Παπαγεωργίου «Στην Ελλάδα υπάρχει μια παράδοση. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τις εικόνες για παράδειγμα ή την ιστορία μας. Αν απεμπολήσουμε την ταυτότητα μας ως πολιτική πρακτική, είμαστε...
Αρθρογραφία

Ενότητα της πίστεως και ποικιλία των χαρισμάτων

Στα τρία πρώτα κεφάλαια της προς Εφεσίους επιστολής (κεφ.1-3) εκθέτει ο Απ. Παύλος ένα βασικό θέμα της θεολογίας του: Την πραγματοποίηση του προαιώνιου σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία όλων...
Αρθρογραφία

Προϋποθέσεις δημιουργίας αληθινής σχέσης με τον Θεό

Το θαύμα της θεραπείας του τυφλού της Ιεριχώ τοποθετείται, στη “διήγηση” του Κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγελίου, αμέσως μετά την περιγραφή της συνάντησης του Ιησού με τον πλούσιο άρχοντα, ο οποίος τον...
Αρθρογραφία

Το γκρέμισμα των διαχωριστικών τειχών ανάμεσα σ΄εμάς και τους «άλλους»

Το μίσος, οι διαιρέσεις και οι διχοστασίες αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του υποδουλωμένου στο κακό προχριστιανικού ανθρώπου. Φράκτες δυσπρόσιτους υψώνουν οι άνθρωποι στη θρησκευτική ομάδα που ανήκουν, αγαπούν μόνο τους ομοϊδεάτες...
main_logo_tv_sq