Ιδού, έστηκα επί την θύραν…

H βεβαίωση της ελπίδας μας

Σκέψεις γιά μια ανησυχητική εκκλησιαστική ένταση