Α’ Σύναξη του Ιερού Κλήρου της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων & Μ. Βρετανίας

Ομιλία του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων στο Πρόγραμμα του Διαθρησκευτικού Συμποσίου στην Αυστρία