Σάββατο 2 Μαρτίου 2024 | 6:01

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΝΙΚΗΤΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων για την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Μεθ’ αφάτου λύπης, συντριβής καρδίας και ψυχικής οδύνης ενημερώνουμε τον κλήρον και το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα της καθ’ ημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής διά την εις Κύριον εκδημίαν του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄.

Η απώλεια του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, ο οποίος, κατά την προσφάτην επίσκεψιν του Σεβασμιωτατου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων κ. Νικήτα εις Κύπρον τον παρελθόντα Σεπτέμβριον υπεδέχθη αυτόν και την συνοδείαν του μετά ειλικρινούς αγάπης, περιβάλλων αυτούς μετά πατρικής φροντίδος, απαραμίλλου λεπτότητος και βαθείας καλλιεργίας, αφήνει δυσεκπλήρωτον κενόν εις την Εκκλησία της Κύπρου και την ανά την υφήλιον Ορθοδοξίαν.

Είτο στερρός Υποστηρικτής και Συνκυρηναίος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, κάτοχος ιδιαιτέρων προνομίων, άμα δε και συνεχής κοινωνός αγάπης και συνεργασίας μετά της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας.

Ως ελαχίστην ένδειξιν της οφειλομένης τιμής εκ μέρους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ο Σεβασμιώτατος Αρχιπίσκοπος κ. Νικήτας θα παραστεί εις την νεκρώσιμον ακολουθίαν ως μέλος της τιμίας Συνοδείας της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.

Άπαντες οι Ιερείς της καθ’ ημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής δέον όπως τελέσουν Τρισάγιον και μνημονεύσουν τον μακαριστόν Αρχιεπίσκοπον καθ’ όλην την διάρκειαν του προσεχούς σαρανταημέρου κατά τας επιμνηνοσύνους δεήσεις εις τους κατά τόπους Ναούς.

Ενώνοντας τας προσευχάς ημών μεθ’ εκείνας του ευσεβούς αδελφού λαού της Κύπρου και εκφράζοντες την συμπαράστασιν ημών διά την παρούσα δοκιμασίαν των, ευχόμεθα όπως ο Πανάγαθος Θεός, εν τη αγάπη και σοφία Αυτού δεχθή την ψυχήν του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου και κατατάξη αυτήν εις σκηνάς δικαίων εν τόπω φωτεινώ, εν τόπω χλοερώ, εν τόπω αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός.

Εκ των Γραφείων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ