Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 | 5:57

Αναδημιουργία

Γραφείο Ρεπορτάζ
Γραφείο Ρεπορτάζhttp://www.orthodoxia.info
Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.

Του ιδίου συγγραφέα:

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ὑποδέχεται «ἐν σπαργάνοις» τόν Ἄσαρκο Λόγο τοῦ Θεοῦ, γιά νά μᾶς ἐλευθερώσει καί μέ τήν ἄπειρη ἀγαθότητά Του νά μᾶς μεταδώσει τόν πλοῦτο τῆς χάριτος καί τῆς δόξης Του. Αὐτός θά μᾶς ὁδηγήσει στή θέωση, ὅπως διακηρύσσει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Ἡ κένωση καί ἡ ταπείνωση τοῦ θείου Βρέφους καθιστᾶ τόν ἄνθρωπο ἱκανό νά μετέχει σέ αὐτή τήν πληρότητα, διότι ὡς πλήρης Θεός κενώνεται ἀπό τή δόξα Του καί σμικρύνεται. Ἑνώνεται τό κτιστό πλάσμα μετά τοῦ ἰδίου Ἀκτίστου Πλάστη καί Θεοῦ.

Παράλληλα, ὁ Ἄσαρκος Λόγος διά τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του ἐπενεργεῖ στή φυσική ζωή τοῦ δημιουργημένου κόσμου καί ἀνοίγει τήν προοπτική τῆς ἀναδημιουργίας καί τῆς μεταμορφώσεώς του. Αὐτόν τόν «παντέλειο Θεό», τόν ὁποῖον «ἀγάπη κεκόμικεν εἰς τήν γῆν» κατά τόν Νικόλαο Καβάσιλα, ὑποδέχεται καί φέτος ἡ οἰκουμένη μέσα σ’ ἕναν κόσμο βιαιοτήτων, ἀνισοτήτων καί ἐμπολέμων συρράξεων. Τό φῶς Του καί πάλι θά δυσκολευθεῖ νά φωτίσει τήν σκληροκαρδία τῶν ἀνθρώπων καί τό ἄστρο τῆς Βηθλεέμ θά παραμείνει ἀνήμπορο νά βοηθήσει στήν πραγμάτωση τῆς εἰρήνης. Μόνη μας παρηγοριά εἶναι ὅτι «ἡ σάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι ἡ βεβαίωσις καί ἡ βεβαιότης ὅτι τήν ἱστορίαν, ὡς πορείαν πρός τήν Βασιλεία τῶν ἐσχάτων, κατευθύνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός» (Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος).

Αὐτό τό ἐλπιδοφόρο ἄγγελμα ἄς θάλπει τήν παγερή ἑόρτιο νύκτα τόν νοῦ τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι «ἐμπρός στό φῶς τῶν Χριστουγέννων ἀντιτάσσουν τό σκοτάδι τῆς κακόβουλης ἐξουσίας πού τήν ἔχει διαφθείρει ὁ φόβος καί ἡ καχυποψία, μισοῦν τό φῶς, τήν ἐλευθερία, τήν ἀγάπη καί θέλουν νά τά ξεριζώσουν χωρίς ἔλεος» (π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν).


* Ο Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος είναι πρωτοσύγκελλος της ιεράς μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ