Αποφασισμένος να προχωρήσει τις διαδικασίες μέχρι την τελική εκχώρηση αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας δηλώνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στο μήνυμα που απέστειλε για τους εορτασμούς της επετείου από το βάπτισμα των Ρως.

Ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Ουκρανίας κ. Πέτρου Ποροσένκο, αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου επισκέφθηκε το Κίεβο για τους εορτασμούς της 1030ης επετείου από τη βάπτιση και την είσοδο στη Χριστιανική Εκκλησία των Ρως.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ, ο Αρχιεπίσκοπος Παμφίλου Δανιήλ και ο Επίσκοπος Edmonton Ιλαρίων, Ουκρανοί Ιεράρχες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις Η.Π.Α. και τον Καναδά.

Ο κ. Εμμανουήλ ανέγνωσε το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη στο οποίο, μεταξύ άλλων, ο κ. Βαρθολομαίος υπογραμμίζει πως «Γνωστόν, άλλωστε, τυγχάνει τοις πάσιν, ότι ο ιερός ούτος πνευματικός σύνδεσμος μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Κιέβου, της Χώρας εν γένει της Ουκρανίας, είναι αδιάρρηκτος και έχει ενισχυθή από πολλών αιώνων, διά της αληθούς αγάπης, της μητρικής μερίμνης, της θυγατρικής αφοσιώσεως».

Σε άλλο σημείο της επιστολής του, ο κ. Βαρθολομαίος επισημαίνει ότι “Είναι αποδεδειγμένον πλέον ότι η Μήτηρ Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, έχουσα πάσαν στοργήν και μέριμναν διά την αγαπητήν θυγατέρα αυτής, την Μητρόπολιν Κιέβου, ενήργησε πάντοτε, εν τη ιστορική πορεία της, προς το πνευματικόν αυτής συμφέρον και όφελος, και διά την προστασίαν της ιδιοπροσωπίας και ταυτότητος του Ουκρανικού λαού”.

Ακόμη, κάνει ειδική αναφορά στην ευθύνη του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την ενότητα των Ορθοδόξων Χριστιανών της περιοχής, δηλώνοντας ότι “Ομολογουμένως, εκ της υψηλής ευθύνης αυτής η Πρωτόθρονος Κωνσταντινουπολίτις Εκκλησία, ουδέποτε ηδράνησεν ενώπιον παρανόμων και αντικανονικών καταστάσεων, αι οποίαι διαταράσσουν την ομαλήν λειτουργίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εν ταύτη τη ευθύνη αυτής, ανέλαβε και την πρωτοβουλίαν της αποκαταστάσεως της ενότητος των Ορθοδόξων πιστών εν Ουκρανία, με τελικήν προοπτικήν την εκχώρησιν εις την Εκκλησίαν αυτών αυτοκεφάλου καθεστώτος. Γνωρίζομεν καλώς, ως και άλλοτε εις διαφόρους περιστάσεις εσημειώσαμεν, ότι «Αποστολικόν χρέος επιτελεί η Μήτηρ Εκκλησία, όταν μελετά τρόπους σωτηρίας διά τους αδελφούς μας Ουκρανούς». Και εν τούτω τω φρονήματι, επ᾿ ελπίδι δε της αισίας εκβάσεως της αναληφθείσης ταύτης πρωτοβουλίας του Οικουμενικού Θρόνου διά την αποκατάστασιν της κανονικότητος και ενότητος των εν Ουκρανία Ορθοδόξων, εορτάζομεν και συνευφραινόμεθα από κοινού σήμερον, τη ημέρα αναμνήσεως της βαπτίσεως των Κιεβινών Ρως».

Ο Μητροπολίτης Γαλλίας, στη δική του ομιλία, τόνισε πως “ευρισκόμενοι σήμερον εδώ, σας μεταφέρομεν την απόφασιν του Οικουμενικού Πατριάρχου και της Μητρός σας Εκκλησίας ότι το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δεν πρόκειται να αφήση απερίσπαστον τον μισόκαλον εις το διαλυτικόν έργον του. Ήλθεν ο καιρός το Οικουμενικόν Πατριαρχείον να αναλάβη τας ευθύνας του ως Μήτηρ Εκκλησία σας αλλά και ως Πρωτόθρονος εν τω συστήματι των Ορθοδόξων Εκκλησιών, των οποίων αποτελεί το Ιερόν και συντονιστικόν Κέντρον, ως η μακραίων πράξις και τάξις της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποδεικνύουν. Αποτελεί ευθύνην της Εκκλησίας ΚΠόλεως να μη αφήση τα εν Ουκρανία τέκνα αυτής απροστάτευτα… Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και ο σεπτός Προκαθήμενος δεν είναι δυνατόν να κλείουν τα ώτα τους εις τας επανειλημμένας, επί τέταρτον αιώνος και πλέον, παρακλήσεις των Ουκρανών τέκνων και δη των ταγών αυτών, “των δικαιωθέντων άρχειν επί της γης”.