Σάββατο 13 Απριλίου 2024 | 11:07

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΛΑΟ

Ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τις εργασίες της Ιεράς Συνόδου

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Η Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος συνέχισε καί σήμερον 23ην Μαρτίου 2024 τάς ἐργασίας αὐτῆς ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος θεωρήσασα ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.

Κατ᾿ αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος:

α) ἀπεδέξατο τήν ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου διαβιβασθεῖσαν παραίτησιν τοῦ Μητροπολίτου Ντένβερ κ. Ἠσαΐου, κηρύξασα τήν Ἱεράν Μητρόπολιν ταύτην ἐν χηρείᾳ, καί

β) προὐχώρησεν εἰς πλήρωσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λύστρων, διά τῆς ἐκλογῆς εἰς αὐτήν τοῦ πρῴην Ντένβερ κ. Ἠσαΐου.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ ἀπό Ζηνουπόλεως Μητροπολίτης Ἰρλανδίας κ. Ἰάκωβος ἐτέλεσε τό Μικρόν καί τό Μέγα Μήνυμα αὐτοῦ καί ἐδέχθη τά συγχαρητήρια τοῦ Παναγιωτάτου, τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων καί τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, οἱ ὁποῖοι ηὐχήθησαν εἰς αὐτόν ἀφνειᾶ ποιμαντορίαν.  

Ἡ  Α. Θ. Παναγιότης καί ἡ περί Αὐτήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐξέφρασαν ὡσαύτως τήν ὀδύνην αὐτῶν ἐπί τῷ ἀκούσματι τῆς ἐν Μόσχᾳ συντελεσθείσης πολυνέκρου τρομοκρατικῆς ἐνεργείας, τήν ὁποίαν καταδικάζουν, ὡς εἰκός, μετ᾿ ἀποτροπιασμοῦ, ἐκφράζοντες τά εἰλικρινῆ καί θερμά αὐτῶν συλλυπητήρια τῷ προσφιλεῖ ρωσσικῷ λαῷ.

Ἐν τέλει τῆς συνεδρίας ταύτης, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν περίοδον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Μητροπολίτου Ἀνέων κ. Μακαρίου αἱ προσήκουσαι τῇ περιστάσει εὐχαί.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ