Τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας επισκέφθηκε ο μητροπολίτης Ιταλίας για τη γιορτή της Δημοκρατίας