Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023 | 2:48

Καρυστίας: “Ευλογία του Αγ. Πνεύματος η διαπροσωπική επικοινωνία στη σημερινή Συνεδρία” – Η αντιφώνησή του στην ΙΣΙ

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Μακαριώτατε,

                         Ἡ συγκληθεῖσα καί συνελθοῦσα παροῦσα Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἀποτελεῖ γεγονός ἐπιπνοίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐκπλήρωσις ἐπιθυμίας πάντων ἡμῶν πού προσήλθαμε ἀγαλομένῳ ποδί.

                         Ἔχει δέ ἡ παροῦσα Σύνοδος δύο χαρακτηριστικά στοιχεῖα.

                        Πρῶτον εἶναι Συνεδρία ὄχι διαδικτυακή, ἀλλά προσωπική. Βλέπομε πρόσωπο πρός πρόσωπα καί ἀκοῦμε τήν ζῶσαν φωνήν καί αὐτό ἀποτελεῖ γεγονός εὐχάριστο καί ἐπαγωγικό.

                      Τήν διαπροσωπική ἐπικοινωνία ἐπεδίωκε καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅπως γράφει:

                     ΄΄Ἐπιποθῶ γάρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικόν εἰς τό στηριχθῆναι καί παρακληθήναι (Ρωμ. Α΄ 11 )΄΄.

                       ΄΄Καί ἐτοίμας ἔχω ἐλθείν πρός ὑμᾶς καί ἰδείν. Ὑμᾶς θέλω καί οὐ τά ὑμῶν (Α΄ Κορινθ.)΄΄.

                        Ἔδειξε ὅτι καί ἑαυτόν ἐκεῖνον δεόμενον οὔκ ἐκείνους μόνον. Εἴωθε γάρ πολλῶν πιστῶν σύνοδος πλείωνα παράκλησιν καί προτροπήν εἰς πίστιν ἐργάζεται.

                      Εἶπε κάποιος:

                     ΄΄Οἰ διαπροσωπικές ἐπαφές δέν μποροῦν νά ἀντικατασταθοῦν ἀπό τίς ψηφιακές καί διαδικτυακές συναντήσεις΄΄.

                       Εἶναι πολύ σημαντικό καί ἐπιβεβλημένο νά ἐπιστρέψωμε  ὅσο γίνεται πιό σύντομα στή συνήθεια νά συναντιόμαστε ἀπό κοντά. Διότι ἐκτός τῶν ἄλλων ἡ ὀθόνη φέρει μεγάλη κόπωσι ἐνῶ τό  πρόσωπο  μέ πρόσωπα γεννάει ἰδέες (Κ. 20-9).

                         Εἶναι ἑπομένως Εὐλογία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ διαπροσωπική ἐπικοινωνία στή σημερινή Συνεδρία.

                         Τό δεύτερο χαρακτηριστικό τῆς παρούσης Ἱεραρχίας εἶναι τό πλῆθος τῶν θεμάτων πού προέχει καί ὑπερέχει τό θέμα τό σχετικό μέ τήν Ἀρχιερωσύνη.  

                       Δώδεκα ψηφοφορίες

                       11 διά τήν πλήρωσιν  Ἱερῶν Μητροπόλεων καί

                         1 ἐγγραφή εἰς τόν Κατάλογον πρός Ἀρχιερατεία.

                         Περίπτωσις πρωτοφανής στά χρονικά τῆς Ἱεραρχίας τό τελευταῖο καιρό.

                         Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον νά μᾶς φωτίσῃ καί ἐνισχύσῃ στίς ἀποφάσεις ἐπί τῶν εἰσηγήσεων καί στήν ἐκλογή τῶν κλητῶν καί ἐκλεκτῶν πρός πλήρωσιν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

                        Μετά ἀπό αὐτές τίς σκέψεις σχετικές μέ τήν θεματολογία τῆς Ἱεραρχίας, ἐπιτρέψατέ μου παρακαλῶ κατά τήν συνήθειαν τῶν προσφωνήσεών μου στήν Ἱεραρχία, νά προσθέσω καί ἕνα Χρυσοστομικό λόγο πρός οἰκοδομήν.

                       Πρόκειται γιά τόν σκανδαλισμόν γιά τόν ὁποῖον γράφει: 

             ΄΄Ἄν εἶσαι μόνος σου καί ἄγνωστος καί ἄσημος, ἔστω καί ἄν πράξης ἄπειρα ἁμαρτήματα, θά δώσης λόγο γιά μία ψυχή, τήν δική σου καί γι’ αὐτήν θά ὑποστῆς τήν τιμωρία. Ἄν ὅμως ἀνεβῆς σέ ἐξουσία, σκέψου πόσους ἀνθρώπους θά σκανδαλίσης καί γιά πόσους ἀνθρώπους θά τιμωρηθῆς΄΄.

          Στό σημεῖο αὐτό ἄκουσε τόν Παῦλο πού λέει:

           ΄΄Νά ὑπακοῦτε καί νά ὑποτάσσεσθε στούς προϊσταμένους σας, διότι αὐτοί θά δώσουν λόγο γιά σᾶς. Καί ἐσύ ἄν δέν χρησιμοποιῆς τήν ἐξουσία, εἴτε κληρικός εἶσαι εἴτε λαϊκός, ὅπως πρέπει, ἀλλά σκανδαλίζεις καί ἀνοίγεις τόσα στόματα νά σέ κατηγοροῦν, ἀσφαλῶς θά τιμωρηθῆς. Ἐπιθυμεῖς τιμή καί ἐξουσία; Καί ποία ἡ εὐχαρίστησι ἀπό αὐτή τήν τιμή ὅταν σοῦ προξενεῖ τόση τιμωρία;

            Καί ἕνας ἀκόμη πρόσθετος λόγος νά ἀποφεύγωμε τόν σκανδαλισμό εἶναι ἡ προειδοποίησις τοῦ Κυρίου πού μᾶς λέει:

           «Ἐάν κάποιος σκανδαλίζει ἔστω καί μία ψυχή, εἶναι προτιμότερο               γι’ αὐτόν, νά κρεμάση μυλόπετρα στό λαιμό του καί νά καταποντιστῆ στά βάθη τῆς θαλάσσης».

         Τί θά ὑποστῆ λοιπόν  ἐκεῖνος πού σκανδαλίζει τόσες ψυχές, πόλεις ὁλόκληρες, λαούς πολλούς, ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά; Θά εἶναι ἔνοχος γιά τόσο μεγάλη τιμωρία. Ἑπομένως χρειαζόμεθα ὅλοι, ἄρχοντες καί ἰδιῶτες, κληρικοί καί λαϊκοί, τήν Χάρι καί τήν Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, πού πλούσια μᾶς τήν εὔχεται ὁ Παῦλος΄΄.

          Καί ὁ Χρυσόστομος καταλήγει μέ τήν προτροπή καί εὐχή:

          ΄΄Αὐτά πού εἶπα γιά τό σκανδαλισμό, νά τά προσέξετε, ἀποφεύγοντας ὅ,τι σκανδαλίζει. Εἶναι πράγματι μεγάλος  ὁ κίνδυνος καί  δι’ αὐτό ἔχομε ἀνάγκη ἀπό τήν Χάρι καί τήν Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία νά εὔχεσθε νά εἶναι σέ μένα πολλή, ὅπως καί ἐγώ εὔχομαι νά εἶναι σέ σᾶς, ὥστε ἐγώ καί ἐσεῖς νά ἐπιτύχωμε τά ἀγαθά πού μᾶς ἔχει ὑποσχεθῆ ὁ Θεός΄΄.

ΑΜΗΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ