Βλ. Φειδάς: Βέβηλη απόφαση Ερντογάν – παίζει «εν ου παικτοις»

Βέβηλη χαρακτηρίζει την απόφαση Ερντογάν ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Βλάσιος Φειδάς, σε αποκλειστική δήλωση του στο orthodoxia.info, καθώς στον ναό της Αγίας Σοφίας, που μετατρέπει σε τζαμί, “γεννήθηκαν ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι λαοί τῆς Ἀνατολῆς καί ἀναγεννήθηκαν ὅλοι οἱ χριστιανικοί λαοί τῆς Δύσεως”.

Ο κ. Φειδάς κάνει ακόμα λόγο για “απαράδεκτη και σαφώς βάρβαρη ενέργεια”, ενώ υποστηρίζει πως ο Τούρκος Πρόεδρος “τόλμησε νά παίξη «ἐν οὐ παικτοῖς»” και θεωρεί πως “θά πληρώση πολύ ἀκριβό τίμημα”.

Διαβάστε ολόκληρη τη δήλωση του έγκριτου καθηγητή κ. Φειδά

Ἡ βέβηλη ἀπόφαση τοῦ Τ. Ἐρντογάν νά μετατρέψη τόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας, στόν ὁποῖο γεννήθηκαν ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι λαοί τῆς Ἀνατολῆς καί ἀναγεννήθηκαν ὅλοι οἱ χριστιανικοί λαοί τῆς Δύσεως, σέ μουσουλμανικό Τζαμί, ἀποσκοπεῖ νά ἀνακόψη τή ραγδαία μάλιστα πολιτική του κατάρρευση. Ὡστόσο, ἡ πράξη αὐτή ἀποτελεῖ συγχρόνως μία προφανῶς ἀπαράδεκτη καί σαφῶς βάρβαρη ἐνέργεια ἐναντίον τοῦ κατ’ἐξοχήν Ἱεροῦ Συμβόλου τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας ὁλοκλήρου τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, γιά τόν ὁποῖο ἡ Ἁγία Σοφία παραμένει πάντοτε ἡ αὐθεντική εἰκόνα τῆς θρησκευτικῆς του ταυτότητας.

Ἄλλωστε, «ὁ ἅπαξ Ναός ἐσαεί Ναός». Συνεπῶς, στήν Ἁγία Σοφία δέν ἔχει ἀκόμη τελειώση ἡ διακοπείσα κατά τήν ἅλωση αἰώνια θεία Λειτουργία της, γι’αὐτό συνεχίζεται μυστικῶς σέ ὅλες τίς Ἅγιες Σοφίες ὅλων τῶν ὀρθοδόξων λαῶν γιά νά ἀκτινοβολοῦν τό φῶς τους, ὅπως οἱ ἀκτίνες τοῦ Ἡλίου, στήν κοινή πηγή τους, τήν Ἁγία Σοφία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀκόμη καί μέ ὁποιοδήποτε βάρβαρο ἤ φαῦλο ἐξωτερικό ἐπίχρισμα τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ μνημειακοῦ κτίσματος.

Δυστυχῶς λοιπόν γιά τόν ἴδιο τόν Ἐρντογάν, τόλμησε νά παίξη «ἐν οὐ παικτοῖς», γι’αὐτό, ὅταν ἀντιληφθῆ τίς τραγικές συνέπειες γιά τόν ἴδιο τῆς βάρβαρης αὐτῆς πράξεώς του, τότε θά πληρώση πολύ ἀκριβό τίμημα ὄχι μόνο στόν θορυβώδη δοκιμαζόμενο λαό του, ἀλλά καί στήν ἱστορία τοῦ Πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος δέν ἀνέχεται βαρβάρους ὑβριστές ἱερῶν Μνημείων τῆς παγκόσμιας Πολιτιστικῆς Κληρονομίας.

Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.

Ετικέτες: