Για  ταυτόσημες απόψεις τόσο στο θέμα της μισθοδοσίας του Κλήρου όσο και σε αυτό της συνταγματικής αναθεώρησης έκανε λόγο νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της πατριαρχικής αντιπροσωπείας, μητροπολίτης Πριγκιποννήσων  Δημήτριος.

 

 

Tagged: