Τη σημασία που έχει η λατρευτική ζωή για τον άνθρωπο και την αρνητική επίπτωση που έχει σε αυτήν η πανδημία, τόνισε ο μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας σε συνάντηση υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θρησκευτικούς ηγέτες στην οποία συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Επιτροπής των Αντιπροσώπων των Οροδόξων Εκκλησιών στην Ε.Ε. (CROCEU).

“Οι υπεύθυνοι που λαμβάνουν αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν συνεχώς υπ᾽ όψη τους το γεγονός ότι η λατρευτική εμπειρία είναι μία πρώτη και σημαντική εμπειρία που διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στην διασφάλιση της ευημερίας των κοινωνιών μας”, σημείωσε ο κ. Αθηναγόρας και συνέχισε λέγοντας πως “υπό το πρίσμα αυτό νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη για μια βαθύτερη συζήτηση, προκειμένου να επιτευχθή μία σωστή ισορροπία μεταξύ των προστατευτικών μέτρων και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας”.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στην εκπαίδευση – και ιδίως την θρησκευτική – ως εργαλείο πρόληψης του φανατισμού και της τρομοκρατίας ενώ πρότεινε να χρηματοδοτηθούν και πάλι προγράμματα ανταλλαγής που θα επιτρέπουν τη γνωριμία διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων.

Σχετικά με το ζήτημα της μετανάστευσης, ο κ. Αθηναγόρας έκανε λόγο για μια ισορροπημένη προσέγγιση με βάση το Ευαγγέλιο σημειώνοντας από τη μία πως η Ε.Ε. προσπαθεί να καταπολεμήσει το διαρθρωμένο κακό, από την άλλη όμως υφίσταται η εμπορία ανθρώπων, που ευδοκιμεί με τη μετεγκατάσταση πληθυσμών.

Πρέπει επίσης να βοηθήσουμε τους νεοεισερχόμενους να ενσωματωθούν στις νέες χώρες τους, να μάθουν την τοπική γλώσσα και να συμβάλουν στην κοινωνική ζωή” υπογράμμισε ο μητροπολίτης Βελγίου καθώς “το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβή είναι να καταλήξουν να ζούν σε γκέτο. Πρέπει να το αποφύγουμε με κάθε κόστος, διότι πολύ συχνά οδηγεί ακριβώς στον φανατισμό και την τρομοκρατία”.

Η συνάντηση αυτή, που φιλοξενήθηκε από τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μαργαρίτη Σχοινά, αντιπροσωπεύει το ετήσιο αποκορύφωμα του ανοικτού, διαφανούς και τακτικού Διαλόγου μεταξύ θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και θρησκευτικών κοινοτήτων. Από το 2009, αυτός ο Διάλογος θεσμοθετήθηκε στην ίδια Συνθήκη για την λειτουργία της Ε.Ε. (άρθρο 17). Πραγματοποιούνται και άλλες επί μέρους συναντήσεις όλο το χρόνο, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων του υπό εξέταση τομέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι θρησκευτικοί εκπρόσωποι έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους για τα καίρια ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Κείμενα από την συντακτική ομάδα του orthodoxia.info.

Ετικέτες: