Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 | 0:35

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: Η πανδημία εργαλειοποιήθηκε από λαϊκισμό, συνωμοσιολογία, θρησκοληπτικές και μεταφυσικές τάσεις

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Η πανδημία καθώς και εκκλησιαστικά αλλά και κοινωνικά ζητήματα απασχολούν την Ιεραρχία του Οικουμενικού Θρόνου η οποία συνεδριάζει από το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι και αύριο το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.

Σχετικά με τους περιορισμούς και τα μέτρα που θέσπισαν οι Κυβερνήσεις απέναντι στην πανδημία, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος σημείωσε πως “τελικώς, η έννομος τάξις είναι εκείνη η οποία λαμβάνει τας κρισίμους αποφάσεις περί των αναγκαίων μέτρων αντιμετωπίσεως της πανδημίας και διαχειρίζεται τα μεγάλα ζητήματα εν σχέσει και προς την Εκκλησίαν, την θρησκείαν και την πίστιν. Συγχαίρομεν τους αδελφούς Αρχιερείς, οι οποίοι κατώρθωσαν να αντιμετωπίσουν τα εκ της νομοθεσίας αναφυέντα εν ταίς  επαρχίαις αυτών προβλήματα, άνευ αποκλίσεως ουδέ κατ᾽ ελάχιστον από των τεθεσπισμένων της πίστεως, των ιερών και των οσίων της Παραδόσεως ημών και των υπό των Ιερών Κανόνων προβλεπομένων”.

Πέρα όμως από τα νομικά ζητήματα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε πως “ήλθομεν αντιμέτωποι και με τάσεις, προσεγγίσεις και ερμηνείας, διδασκαλίας και διακηρύξεις ωρισμένων, κληρικών τε και λαικών, οίτινες δεν αντιμετώπισαν την κρίσιν με νηφαλιότητα, σοφίαν και λογικήν, εμπιστευόμενοι την γνώμην και την απόφασιν της Εκκλησίας, της οποίας η φωνή εκφράζεται συνοδικώς. Μετά πολλής θλίψεως διαπιστώνομεν ότι η κρίσις εργαλειοποιήθη από τον δημαγωγικόν λαικισμόν, την συνωμοσιολογίαν, τας θρησκοληπτικάς και μεταφυσικάς τάσεις και εδημιούργησε μείζονα προβλήματα εις το ποίμνιον, εν μέρος του οποίου, ως μη ώφελε, δηλητηριάζεται υπό αλλοτρίων φωνών και δι᾽ αυτό, επί παραδείγματι, εναντιούται εις την χρήσιν της μάσκας, εις τον εμβολιασμόν και εις την αποδοχήν οιουδήποτε μέτρου διά τον περιορισμόν της εξαπλώσεως του ιού. Εν τω πλαισίω τούτω και, διά να είμεθα ειλικρινείς, η κρίσις ανέδειξε μίαν ποιμαντικήν και θεολογικήν ένδειαν, εδημιούργησε δε και την ανάγκην αναζητήσεως ερμηνευτικών κριτηρίων, επί τη βάσει των οποίων η Θεολογία και η επίσημος διοικούσα Εκκλησία θα αξιολογήσουν, θα αποτιμήσουν και θα ερμηνεύσουν την στάσιν και τας αποφάσεις αυτών περί της πανδημίας”. 

“Συν τοις άλλοις, όμως, ενεφανίσθη και μία μορφή φονταμενταλισμού, όρος ο οποίος χρησιμοποιείται κατ᾽ εξοχήν διά την θρησκείαν και την πίστιν, κυρίως εις τον χώρον της επιστήμης αλλά και γενικώς από τον σύγχρονον τεχνοκρατούμενον πολιτισμόν”, πρόσθεσε ο κ. Βαρθολομαίος και εξήγησε ότι “βεβαίως, ημείς γνωρίζομεν τους φονταμενταλιστάς της θρησκείας, των οποίων την αντιεκκλησια-στικήν δράσιν βιώνομεν κατά καιρούς, εξ αφορμής διαφόρων σημαντικών γεγονότων της ζωής της Εκκλησίας, ως επί παραδείγματι συνέβη κατά την σύγκλησιν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Υπενθυμίζομεν αδελφικώς, ότι ο σύγχρονος – αντιφατικός κατ᾽ ουσίαν –  όρος «εκκλησιαστικός φονταμενταλισμός» δηλοί την εν ονόματι του Χριστού, τη επικλήσει των δογμάτων και τη εμμονή εις το γράμμα και όχι εις το πνεύμα των Ιερών Κανόνων απόρριψιν του ορθού και θεολογικού λόγου και την αντιμετώπισιν με καχυποψίαν της νεωτερικότητος και οιασδήποτε μορφής προόδου και πολιτισμού. Όμως, δεν πρέπει να λησμονώμεν ότι υπάρχουν και οι κοσμικοί, ήτοι οι θύραθεν φονταμενταλισταί, πολλοί εκ των οποίων ανεδείχθησαν ως τοιούτοι κατά το τρέχον διάστημα της πανδημίας. Ούτοι, έχοντες το αυτό μετά του θρησκευτικού φονταμενταλισμού υπόβαθρον, την προσκόλλησιν δηλαδή, εις την λογικήν απόδειξιν των ιατρικών και ερευνητικών δεδομένων, εμμένουν εις την απολυτότητα της επιστήμης: είναι οι λεγόμενοι «σκληροπυρηνικοί του ορθού λόγου», οι οποίοι τελικώς συρρικνώνουν την πολυπλοκότητα της υποστάσεως του ανθρώπου μόνον εις την βιολογικήν αυτού διάστασιν, ουδόλως δίδοντες χώρον εις τον λόγον της Εκκλησίας και της θεολογίας αυτής, μη επιτρέποντες διάλογον της επιστήμης μετά του λόγου της πίστεως, ουδέ και την μελέτην άλλων υπαρξιακών διαστάσεων του ανθρωπίνου όντος”. (Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη εδώ)

Ο μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος εκ μέρους των 130 ιεραρχών από όλη την οικουμένη που συμμετέχουν στη σύναξη ευχαρίστησε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την πρωτοβουλία σύγκλισης της Ιεραρχίας, ενώ στη συνέχεια οι Ιεράρχες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ομιλία του νέου Άρχοντα Πρωτοασηκρήτη, καθηγητή Σωτήριου Τσιόδρα, με θέμα “Η Πρόκλησις της Πανδημίας” αλλά και να του θέσουν ερωτήσεις.

Στην ίδια θεματική ενότητα, με τίτλο “Πανδημία καί Εκκλησιαστική ζωή”, τις εμπειρίες τους από την εξέλιξη και αντιμετώπιση της Πανδημίας στις εκκλησιαστικές Επαρχίες τους μετέφεραν οι Μητροπολίτες Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριος, Αυστρίας κ. Αρσένιος, Ιεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος, καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος.

Ολόκληρη η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη

ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Έναρξη Συνάξεως της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου – Ομιλία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Posted by Ecumenical Patriarchate on Wednesday, September 1, 2021

Η ομιλία του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα

Ομιλία του Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα

Ομιλία του Εντιμολ. κ. Σωτηρίου Τσιόδρα, Άρχοντος Πρωτοασηκρήτου της Μ.τ.Χ.Ε., Καθηγητού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Σύναξη της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου. Η ομιλία του Καθηγητού Σ. Τσιόδρα είχε ως θέμα: «Η Πρόκλησις της Πανδημίας». 1 Σεπτεμβρίου 202

Posted by Ecumenical Patriarchate on Wednesday, September 1, 2021

Φωτογραφίες: Νίκος Παπαχρήστου | Οικουμενικό Πατριαρχείο

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ