Δε, 22/07/24 | 20:59

ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 23-25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών στη Θεολογική του ΑΠΘ

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών με διεθνή συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη στις 23-25 Φεβρουαρίου 2024 με θέμα: «Σχεδιάζοντας και Διδάσκοντας Θρησκευτικά με τα νέα Προγράμματα Σπουδών. Διδακτικά Σενάρια για το μάθημα των Θρησκευτικών»

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε στελέχη εκπαίδευσης, σε επιστήμονες των ΑΕΙ, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, σε ερευνητές και ερευνήτριες, σε εκπροσώπους κυβερνητικών και μη φορέων.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση εργασιών  που αφορούν διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα των Θρησκευτικών με διδακτικά σενάρια, που έχουν ως βάση τα νέα Προγράμματα Σπουδών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου σχολείου και της κοινωνίας. Στόχος είναι η ανταλλαγή  εμπειριών και γνώσεων από εκπαιδευτικούς της τάξης και η κατάθεση καλών πρακτικών ώστε να προκληθεί γόνιμος προβληματισμός και δημιουργικός διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Θεματικοί άξονες

Το περιεχόμενο των εισηγήσεων που θα αφορούν το σχεδιασμό και τη διδασκαλία διδακτικών σεναρίων θα πρέπει να είναι σχετικό με τους παρακάτω άξονες:

1. Νέα Προγράμματα Σπουδών στο μάθημα των Θρησκευτικών

2. Καλές διδακτικές πρακτικές και καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στη σχολική τάξη  (δραστηριότητες και τεχνικές διδασκαλίας, χρήση Τ.Π.Ε., βιωματικές προσεγγίσεις κ.α.)

3. Διαπολιτισμικές, διαθρησκειακές, διαθεματικές και συμπεριληπτικές διδακτικές προσεγγίσεις

4. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με Τ.Π.Ε. στη Θρησκευτική Εκπαίδευση

Τόπος και Χρόνος

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 Φεβρουαρίου 2024 στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ., στη Θεσσαλονίκη

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει προφορικές ανακοινώσεις, αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) και εργαστήρια. Κάθε εισηγητής/εισηγήτρια μπορεί να συμμετέχει με δύο (2) εργασίες ή διδακτικά σενάρια (προφορική παρουσίαση, poster ή εργαστήριο). Τα διδακτικά σενάρια θα ακολουθούν το πρότυπο φόρμας διδακτικού σεναρίου του ΙΕΠ.

Για τη συμμετοχή στο συνέδριο δεν προκύπτει κανένα κόστος για τους/τις εισηγητές/εισηγήτριες και για τους/τις υπόλοιπους συμμετέχοντες/-ουσες.

Υποβολή περιλήψεων

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με την ιδιότητα του εισηγητή/τριας οφείλουν να αποστείλουν περίληψη του διδακτικού σεναρίου ή της εργασίας τους, το κείμενο της οποίας θα είναι  από 150 έως 200 λέξεις. Απαιτείται βιβλιογραφία στο τέλος της περίληψης, η οποία δεν θα περιλαμβάνεται στην καταμέτρηση των λέξεων. Η υποβολή της περίληψης θα γίνεται στη φόρμα συμμετοχής εδώ.

Εφόσον γίνει αποδεκτή η περίληψη από την Επιστημονική Επιτροπή, το πλήρες κείμενο θα κατατεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: synedrio.theologwn@gmail.com.

Η παρουσίαση της εργασίας είναι προϋπόθεση για την παροχή βεβαίωσης και για την αποδοχή του πλήρους κειμένου στην έκδοση των πρακτικών του Συνεδρίου. Τα πλήρη κείμενα των εργασιών θα συμπεριληφθούν στην ηλεκτρονική έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου (με ISBN) και στο ηλεκτρονικό περιοδικό του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. (με ISSN).

Κρίσιμες ημερομηνίες

Οι εισηγητές/εισηγήτριες θα πρέπει να αποστείλουν τον τίτλο και την περίληψη της εισήγησής τους μέχρι τις 30.11.2023  και εφόσον γίνει η αποδοχή από την Επιστημονική Επιτροπή, το πλήρες κείμενο ως τις 15.01.2024, για το οποίο θα αναρτηθούν τυποτεχνικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Επικοινωνία:  Πρασσά Χρύσα 2310 474855                 

E–mail Συνεδρίου: synedrio.theologwn@gmail.com

Η ιστοσελίδα του Eργαστηρίου Παιδαγωγικής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ εδώ.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ