Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 | 14:46

ΤΟΝ ΣΥΝΕΧΑΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΜΑΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Μετέβη στο προξενείο της Ουκρανίας

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας είχε το απόγευμα της Κυριακής ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Ο κ. Ζελένσκυ περιέγραψε στον κ. Βαρθολομαίο την επικρατούσα κατάσταση στη χώρα του μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων, ευχαριστώντας τον παράλληλα για την άμεση συμπαράσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τον αγώνα που δίνει η χώρα του, για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας ελευθερίας της πατρίδας του.

Από την πλευρά του ωστόσο ο Οικουμενικός Πατριάρχης διαβεβαίωσε τον Ουκρανό Πρόεδρο για την αλληλεγγύη της μητρός εκκλησίας και για τις συνεχείς προσευχές του για την κατάπαυση του πυρός και του άμεσου τερματισμού των πολεμικών συγκρούσεων.

Τέλος τον συνεχάρη για το ακμαίο αγωνιστικό του φρόνημα και την έμπνευση που δίνει με τη γενναία στάση στο λαό του και του ευχήθηκε συγχρόνως καλή δύναμη και αντοχή.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ἀνακοινοῦται ὅτι τό ἑσπέρας τῆς σήμερον, Κυριακῆς, 27ης Φεβρουαρίου 2022, ὁ Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Ἐξοχώτατος κ. Βλαδίμηρος Ζελένσκυ ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α.Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, πρός τόν ὁποῖον περιέγραψε τήν ἐπικρατοῦσαν κατάστασιν εἰς τήν χώραν του μετά τήν εἰσβολήν τῶν στρατευμάτων τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, Τόν ηὐχαρίστησε διά τάς ἀπό μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκδηλώσεις συμπαραστάσεως πρός τήν δοκιμαζομένην χώραν του καί Τόν παρεκάλεσε νά ἐντείνῃ τάς προσευχάς Του διά τόν διεξαγόμενον ἀγῶνα τῶν Οὐκρανῶν διά τήν προάσπισιν τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς πατρίδος των.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης διεβεβαίωσε τήν Α. Ἐξοχότητα τόν κ. Πρόεδρον διά τήν ἀλληλεγγύην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί διά τάς συνεχεῖς προσευχάς αὐτῆς ὑπέρ τῆς καταπαύσεως τοῦ πυρός καί τοῦ ἀμέσου τερματισμοῦ τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων, τόν συνεχάρη διά τό ἀκμαῖον ἀγωνιστικόν φρόνημά του, τήν ἔμπνευσιν καί στήριξιν τάς ὁποίας δίδει μέ τήν γενναίαν στάσιν του εἰς τόν λαόν του, καί τοῦ ηὐχήθη τήν ἐξ ὕψους δύναμιν καί ἀντοχήν διά νά ἐπικρατήσῃ ὡς τάχιστα ἡ εἰρήνη εἰς τήν Οὐκρανίαν, ὁ λαός τῆς ὁποίας, ὡς καί ἄλλοι λαοί, ἔλαβε τήν Ὀρθόδοξον πίστιν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.          

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Νεότερη ενημέρωση

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνοδευόμενος από τον μητροπολίτη Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, μετέβη σήμερα στο προξενείο της Ουκρανίας όπου διαβίβασε στον γενικό πρόξενο κ. Roman Nedilskyi και τούς συνεργάτες του την αμέριστη συμπάθεια, συμπαράσταση και αλληλεγγύη της μητρός Εκκλησίας, προς την ουκρανική κοινότητα.

Ακολουθεί το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Σήμερον, Δευτέραν, 28ην λήγοντος μηνός Φεβρουαρίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἰακώβου, μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα Γενικόν Προξενεῖον τῆς Οὐκρανίας καί διεβίβασεν εἰς τόν Γενικόν Πρόξενον Ἐντιμότατον κ. Roman Nedilskyi καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ τήν ἀμέριστον συμπάθειαν, συμπαράστασιν καί ἀλληλεγγύην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός αὐτούς, τήν ἐν τῇ Πόλει πολυάριθμον Οὐκρανικήν Κοινότητα καί ὁλόκληρον τόν ἡρωϊκόν λαόν τῆς χώρας των, ἐνῶ συγχρόνως τούς διεβεβαίωσε διά τάς συνεχεῖς προσευχάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπέρ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς εἰρήνης, τῆς διατηρήσεως τῆς ἀνεξαρτησίας καί ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς Οὐκρανίας καί τῆς ἀμέσου καταπαύσεως τοῦ πυρός καί τῆς εἰσβολῆς ξένων δυνάμεων εἰς αὐτήν.

Ὁ κ. Γενικός Πρόξενος ηὐχαρίστησε τήν Α.Θ.Παναγιότητα διά τήν νέαν ταύτην στοργικήν ἐκδήλωσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἐνημέρωσε λεπτομερῶς τούς συνομιλητάς του διά τάς τρεχούσας ἐξελίξεις καί τήν πορείαν τῶν ἀρξαμένων διαπραγματεύσεων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ