Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 | 3:50

ΤΟΝ ΣΥΝΕΧΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας με τον κ. Ευγένιο μετά την εκλογή του

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

18,991ΥποστηρικτέςΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, είχε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος, αμέσως μετά την ανακοίνωση της εκλογής του.

Ο Αρχιεπισκόπος Αυστραλίας, αφού τον συνεχάρη, του ευχήθηκε εκ μέρους των επισκόπων της Αυστραλίας, του κλήρου και του πληρώματος της πέμπτης ηπείρου, «καλή ποιμαντορία» και «άξιος».

Παράλληλα, ο κ. Μακάριος διαβίβασε προς τον νέο Αρχιεπίσκοπο, τις ευχές των πολυπληθών και δυναμικών κρητικών συλλόγων της Αυστραλίας, ενώ απέστειλε και την ακόλουθη θερμή συγχαρητήρια επιστολή.

Τῷ Σεβασμιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κρήτης

Εἰς τήν Ἕδραν Αὐτοῦ.

Σεβασμιώτατε ἅγιε Κρήτης, προσφιλέστατέ μοι Εὐγένιε,

Γηθοσύνως πληροφορηθέντες τήν Ὑμετέραν θεοκίνητον ἀνάδειξιν εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης, συγχαίρομεν ὁλοκαρδίως ἐκ μέρους τῶν παρ᾽ ἡμῖν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων, τοῦ εὐαγοῦς κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου τῆς ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, τῇ Ὑμετέρᾳ προσφιλεστάτῃ μοι Σεβασμιότητι, τηλικαύτης λαχούσῃ θεοβραβεύτου καί δικαίας τιμῆς, ὁμοῦ τε τῇ περιπύστῳ καί ἱστορικῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κρήτης, τοιούτου ἀξιωθείσῃ Ποιμενάρχου, πλουσίως τοῖς τοῦ Πνεύματος χαρίσμασι πεπροικισμένου καί ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ Εὐαγγελίου δεδοκιμασμένου, ἀσφαλῇ δέ κεκτημένου τά ἐχέγγυα, ἵνα κυβερνήσῃ ἀξίως καί θεοφιλῶς τήν ἐμπιστευθεῖσαν Αὐτῷ ποίμνην, καθοδηγήσῃ θεοπρεπῶς τήν ναῦν τῆς παρ᾽ Αὐτῷ ἐπαρχίας καί ἐπί νομάς ποδηγετήσῃ σωτηρίους τόν περιούσιον τοῦ Κυρίου λαόν.

Ἀδελφικῶς κατασπαζόμενοι Ὑμᾶς φιλήματι ἁγίῳ, εὐχάς προσάγομεν τῷ Τρισαγίῳ Θεῷ δεόμενοι Αὐτοῦ, ὅπως διατηρῇ Ὑμᾶς ἐπί χρόνους μηκίστους ὑγιαίνοντα καί τόν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομοῦντα, ἀπεργαζόμενον δέ ὑπέρ τῶν ἱερῶν καί ὁσίων συμφερόντων τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Θρόνου πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρίαν ψυχῶν.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

† Ὁ Αὐστραλίας Μακάριος

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ