Πε, 13/06/24 | 0:55

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θεολογικός διάλογος μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Παγκοσμίου Λουθηρανικής Ομοσπονδίας 

ORTHODOXTV.GR

Γνωρίστε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και δείτε τις προτάσεις της.

Η τρίτη Προπαρασκευαστική Συνάντηση διά την 18ην Ολομέλειαν της Διεθνούς Μεικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Παγκοσμίου Λουθηρανικής Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ 16ης και 19ης Νοεμβρίου εν Ταλλίν Εσθονίας.

Η Συνάντηση φιλοξενήθηκε υπό της Παγκοσμίου Λουθηρανικής Ομοσπονδίας με την συμβολήν και οργανωτικήν βοήθειαν της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας εν Εσθονία εις τους χώρους του Pirita Klooster.

Στη Συνάντηση ήταν συμπροεδρεύοντες οι Μητροπολίτης Κρήνης καθηγητής Δρ. κ. Κύριλλος (Οικ. Πατριαρχείον) εκ μέρους της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ο Επίσκοπος Dr. Johann Schneider (Ευαγγελική Εκκλησία εν Κεντρική Γερμανία) εκ μέρους της Παγκοσμίου Λουθηρανικής Ομοσπονδίας. Την Συνάντηση απασχόλησε η θεματική: «Το Άγιον Πνεύμα, Εκκλησία και Κόσμος» και συγκεκριμένα αι υποενότητες: α) το ζήτημα του Filioque και β) η Επίκλησις εκτός των ορίων της Θείας Ευχαριστίας. Στα παραπάνω θέματα σχετικάς εισηγήσεις παρουσίασαν οι Πρωτοπρ. καθηγητής Δρ. Δημήτριος Μπαθρέλλος, Rev. Prof. Dr. Jennifer Wasmuth, υφηγητής Δρ. Θεόδωρος Αλεξόπουλος, Πανιερ. Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Δρ. κ. Ησαίας, Rev. Prof. Dr. Risto Saarinen και Dr. Nathan Hoppe.

Οι εισηγήσεις και οι επακολουθήσασες συζητήσεις εξέτασαν τα παραπάνω θέματα και παρουσίασαν τας κοινάς προσεγγίσεις μεταξύ των δύο παραδόσεων σχετικώς προς την ιστορικήν σημασίαν του ζητήματος του Filioque και των συνεπακολουθησασών εξελίξεων της προσθήκης αυτού εις την Λατινικήν Εκκλησίαν, καθώς και την κατανόησιν της δράσεως του Αγίου Πνεύματος εντός της εν γένει λειτουργικής προσευχής της Εκκλησίας. Προέκυψαν ερωτήματα, τα οποία χρήζουν περαιτέρω εμπεριστατωμένης συζητήσεως. Εξαιρέτως κατά τας συζητήσεις έγινε αναφορά εις την διαφοράν μεταξύ αιδίου και οικονομικής Τριάδος.

Τα μέλη της Επιτροπής απήλαυσαν την φιλοξενίαν που τους προσέφερον αι αδελφαί της Μονής Pirita. Καθ᾽ εκάστην πρωίαν προηγείτο των εργασιών κοινή προσευχή εις το παρεκκλήσιον της Μονής. Η ξενάγηση στην παλαιά πόλη του Ταλλίν επέτρεψε στα μέλη την γνωριμία μετά της ιστορίας και του πολιτισμού του Εσθονικού λαού. Επίσης κατά το γεύμα της Παρασκευής 17ης Νοεμβρίου, οι συμμετέχοντες στην Συνάντηση συζήτησαν περί της μαρτυρίας και της ειρηνικής συνεπάρξεως των Χριστιανών Εκκλησιών στην χώρα μετά του Αρχιεπισκόπου της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας εν Εσθονία Urmas Viilma, Προέδου του Συμβουλίου Χριστιανικών Εκκλησιών της Εσθονίας.

Λουθηρανοί συμμετέχοντες ήσαν οι Επίσκοπος Dr. Johann Schneider (Συμπρόεδρος), Rev. Prof. Dr. Dirk G. Lange (Συγγραμματεύς, LWF Geneva), Rev. Prof. Dr. Jennifer Wasmuth (Evangelical Lutheran Church of Hanover, Germany) και Rev. Prof. Dr. Risto Saarinen (Evangelical Lutheran Church in Finland).

Ορθόδοξοι συμμετέχοντες ήταν οι Μητροπολίτης Κρήνης καθηγητής Δρ. κ. Κύριλλος (Συμπρόεδρος), Πανοσιολ. Διάκονος Οικουμένιος Αμανατίδης, Κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου (Συγγραμματεύς, Οικουμενικόν Πατριαρχείον), Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Δρ. κ. Ησαίας (Εκκλησία της Κύπρου), Πρωτοπρ. Στέφανος Χρυσάνθου (Εκκλησία της Κύπρου), Πρωτοπρ. καθηγητής Δρ. Δημήτριος Μπαθρέλλος (Εκκλησία της Ελλάδος) και Dr. Nathan Hoppe (Εκκλησία της Αλβανίας).

Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η Γ´ Συνάντηση της Ολομελείας της Μικτής Θεολογικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 24ης και 31ης Μαίου 2024 υπό την φιλοξενία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Κάιρο της Αιγύπτου. Η Ολομέλεια θα ασχοληθεί με το Σχέδιο του Κοινού Κειμένου, το οποίο συνετάχθη κατά την Ολομέλεια εν Βιττεμβέργη (Μάιος 2023) και κατά την Προπαρασκευαστική Συνάντηση εν Ταλλίν (Νοέμβριος 2023) περί του θέματος: «Το Άγιον Πνεύμα, Εκκλησία και Κόσμος: Δημιουργία, Άνθρωπος και Σωτηρία», επ᾽ ευκαιρία της μελλούσης επετείου από της Α´ Οικουμενικής Συνόδου εν Νικαία, το έτος 2025.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τελευταίες αναρτήσεις:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ