Απαγορεύονται tablets και κινητά στα ψαλτήρια με απόφαση της Ι.Σ. του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ακάθιστος ύμνος στο tablet