Συζητώντας για τη “συστηματική θεολογία στο μάθημα των θρησκευτικών” στο Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ

Το γερμανικό μοντέλο του ομολογιακού μαθήματος των Θρησκευτικών- Εκδήλωση στη Θεολογική Θεσσαλονίκης