Αποφάσεις του 23ου Ιερατικού Συνεδρίου Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως