Ολοκληρώθηκε η 2η Διεθνής Διάσκεψη Αθηνών για τον «Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή»

Κύπρου: “Η τουρκική κατοχή λεηλατεί τους θρησκευτικούς μας χώρους και τα μνημεία μας”

Αλεξανδρείας: «Όταν η θρησκευτική συνείδηση χειραγωγείται, τότε ο θρησκευτικός αυτοπροσδιορισμός γίνεται παράγοντας διχασμού»

Διεθνής Διάσκεψη Αθηνών για τον «Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή