Θλίψη από την απώλεια του προϊσταμένου του προσκυνήματος του αγίου Ιωάννη Ρώσου στην Εύβοια