Η Αρχιεπισκοπή προωθεί τον e-θελοντισμό! Παρουσίασε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την οργάνωσή του