Θεσπιών: «Η απιστία του Θωμά είναι οδηγός για την πίστη»