Η Μητρόπολη Σουηδίας στο Χριστιανικό Συμβούλιο μετά από 48 χρόνια