Νέο πρεσβύτερο, από την Ελληνική Αστυνομία, απέκτησε η μητρόπολη Δημητριάδος

Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Ιωάννης ο Κουκουζέλης τίμησε η μητρόπολη Δημητριάδος