ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ – Αυτονόητες, λογικές διαπιστώσεις