Έχουν κύρος οι χειροτονίες κληρικών από σχισματικούς ή καθηρημένους επισκόπους;

Δύο χειροτονίες μαζί τέλεσε ο μητροπολίτης Λαγκαδά

Αρτέμιος αντιγράφει Ματθαίο;