Σκληρό μήνυμα Ιερωνύμου προς αντιφρονούντες αρχιερείς: «Αποτειχιστείτε και πηγαίνετε στα μοναστήρια σας»