Ο υπουργός Τουρισμού στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών

Θεσπιών: “Η εξόντωση της Αγίας Παρασκευής υπήρξε η πραγματική της νίκη”