Η εκκλησιαστική πτυχή του Μακεδονικού ζητήματος. Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση.

«ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ», Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου

Ημερίδα: “Το μάθημα των Θρησκευτικών στο σύγχρονο σχολείο”

Η Εκκλησία στη δικτατορία: Mια νηφάλια προσέγγιση

«Το μάθημα των Θρησκευτικών υπό το φως της πρόσφατης απόφασης 660/2018 Ολομ. του Σ.τ.Ε»

Εξακολουθεί να αγνοεί τους λόγους που οδήγησαν στην εγκύκλιο για τα θρησκευτικά η αναπλ. υπουργός Παιδείας