Αρχιεπισκοπή: Για φυσικοθεραπείες στη Γερμανία ο κ. Ιερώνυμος