Μοιράζουν φυλλάδια έξω από την Ι. Σύνοδο κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου