Έναρξη ποιμαντικού έργου στις φυλακές του Pointe-Noire