Ο Πατριάρχης εξακολουθεί να μάχεται για το περιβάλλον