Συναυλία για τη λήξη των μαθημάτων της διοργάνωσε η σχολή βυζαντινής μουσικής της μητρόπολης Χαλκίδος