Επέκταση υποχρεωτικού εμβολιασμού σε εκπαιδευτικούς και ιερείς εξετάζει η κυβέρνηση