Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών για να πάρει τις ευχές της Εκκλησίας επισκέφθηκε η υπηρεσιακή πρωθυπουργός