Υποτροφία ελληνομάθειας “Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ Γκίμπα”

Το Ορθοδοξία info σας δίνει υποτροφίες για να σπουδάσετε δωρεάν βυζαντινή, κλασσική και παραδοσιακή μουσική και αγιογραφία