Η εικόνα της Παναγίας στόλισε το κτίριο της Βουλής