Καρπενησίου: “Πολιτικοί και ιερείς είμαστε πολύ εύκολοι στα λόγια”