Υποδοχή της κάρας του Αγίου Παρθενίου στα Τρίκαλα

Υποδοχή της κάρας του Αγίου Παρθενίου στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως ομωνύμου Δήμου

Η κάρα του Αγίου Παρθενίου στην Μεταμόρφωση Αττικής

Χαλκίδος Χρυσόστομος: “Όποιος δεν δέχεται τον Σταυρό, δεν δέχεται το πρόσωπο του Χριστού”

Σαλώνων Αντώνιος: “Οι Μυροφόρες έγιναν μάρτυρες της ταφής και της Ανάστασης”

Ο Πειραιάς υποδέχθηκε την κάρα του Αγίου Παρθενίου επισκόπου Λαμψάκου

Η κάρα του Αγίου Παρθενίου στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο Ν. Σεπολίων