Με τιμές «αρχηγού κράτους» η αποπροσανατολιστική παρέμβαση του κ. Φίλη