Χιλιάδες πιστοί έψαλλαν στους ναούς το «Τη Υπερμάχω» για την Αγία Σοφία

100 ψάλτες ένωσαν τις φωνές τους για την Παναγία