Ελεύθερος με εγγύηση ο πρώην οικονομικός διευθυντής της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ανακοίνωσε την παραίτηση στενού του συνεργάτη