Τερπνή: Το γηροκομείο ενός σύγχρονου ευεργέτη εγκαινίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης