Την τοπική ιστορία προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή η μητρόπολη Λευκάδος