ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ: Τα νεκρά σώματα δεν είναι απορρίματα!

“Εις γην εξ’ ης ελήφθη” ο Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ